Products

24 Orange Roses
$40.90
24 Orange Roses - Send Flowers To Vietnam Basket flowers including:  - 24 orange roses  - Additional material Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
24 Orange Roses - Send Flowers To Vietnam Basket flowers including:  - 24 orange roses  - Additional material Note: All...
24 Pink Roses
$39.90
24 Pink Roses - Send Flowers To Vietnam A bouquet including: - 24 pink roses - Additional materials - Wrapping-papers Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
24 Pink Roses - Send Flowers To Vietnam A bouquet including: - 24 pink roses - Additional materials - Wrapping-papers Note:...
24 Red Roses
$39.90
24 Red Roses - Send Flowers To Vietnam A Bouquet including: - 24 red roses - Addtional marterial - Korean wrapping-paper Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
24 Red Roses - Send Flowers To Vietnam A Bouquet including: - 24 red roses - Addtional marterial - Korean wrapping-paper Note: All...
24 Yellow Roses
$45.90
24 Yellow Roses Vietnam - Send Flowers To Vietnam Including: - 24 yellow roses - Additional marterial Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
24 Yellow Roses Vietnam - Send Flowers To Vietnam Including: - 24 yellow roses - Additional marterial Note: All items are...
48 Pink Roses
$49.90
48 Pink Roses - Send Flowers To Vietnam Including: - A bouquet of 48 pink roses - Additional marterial - Korean wrapping-paper Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
48 Pink Roses - Send Flowers To Vietnam Including: - A bouquet of 48 pink roses - Additional marterial - Korean wrapping-paper Note:...
48 White Roses
$49.90
48 White Roses Vietnam including: - 48 white roses - Additional marterial - Korean wrapping-paper Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
48 White Roses Vietnam including: - 48 white roses - Additional marterial - Korean wrapping-paper Note: All items are available to...
A Serene Life
$48.90
A Serene Life - Send Flowers To Vietnam Including: - Basket of 36 yellow roses - Additional marterial\ Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, flowers and packaging may differ from image show, it depends on season and availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
A Serene Life - Send Flowers To Vietnam Including: - Basket of 36 yellow roses - Additional marterial\ Note: All items...
baby-shark-cake-01
$49.90
Baby Shark Cake 01 - Cream cake: 25m x 10cm ~ 10 inches x 4 inches - Fresh cream cake and order-to-make from famous cake factory locally - Please order at least 1 days before in advance. - You can choose any cakes for any occasion and customize your own message (short) or words on the cake. - All cakes will be delivered in a cake delivery box. Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, cakes may differ from image show, it depends on availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for any orders outside Vietnam.
Baby Shark Cake 01 - Cream cake: 25m x 10cm ~ 10 inches x 4 inches - Fresh cream cake and...
Bánh Kem Noel - Breadtalk 01
$49.90
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 01 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn -  Bánh kem Chocolate Adventure - Bánh kem tươi BreadTalk, một trong những thương hiệu tốt nhất tại Singapore. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm gì nếu...
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 01 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn -  Bánh kem Chocolate Adventure...
Bánh Kem Noel - Breadtalk 02
$47.90
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 02 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem Merry Macha Macha Adventure - Bánh kem tươi BreadTalk, một trong những thương hiệu tốt nhất tại Singapore. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm gì...
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 02 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem Merry Macha...
Bánh Kem Noel - Breadtalk 03
$49.90
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 03 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn -  Bánh kem Santa's Graffiti Adventure - Bánh kem tươi BreadTalk, một trong những thương hiệu tốt nhất tại Singapore. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm gì...
Bánh Kem Noel Breadtalk Việt Nam - 03 - Sản phẩm này chỉ giao trong Sài Gòn -  Bánh kem Santa's...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours 02
$44.90
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 02 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi Tous Les Jours, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. - Bánh kem Sữa tươi nhân cocktails trái cây số 03 - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 02 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours 03
$44.90
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 03 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi Tous Les Jours, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. - Bánh kem Bơ khúc cây & mức dâu số 02 - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 03 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours 04
$42.90
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 04 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi Tous Les Jours, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. - Bánh kem Mousse Tiramisu số 02 - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài).. - Vui lòng đặt hàng trước 2 ngày. - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp. Ghi chú: Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có thể khác đôi chút so với hình ảnh, tùy thuộc vào nguyên vật liệu hiện có theo mùa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể tạo ra sản phẩm đúng theo yêu cầu của quý khách. Chúng tôi hoàn toàn không chịu...
Bánh Kem Noel - Tous Les Jours Việt Nam 04 - Sản phẩm chỉ giao trong Sài Gòn - Bánh kem tươi...
Bánh Kem Noel 01
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 01 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 01 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
Bánh Kem Noel 02
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 02 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam,...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 02 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh...
Bánh Kem Noel 03
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 03 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam,...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 03 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh...
Bánh Kem Noel 04
$44.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 04 - Kích thước: 25cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 04 - Kích thước: 25cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
Bánh Kem Noel 05
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 05 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 05 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
Barbie Cake #1
$49.90
Barbie cake Vietnam - #1 Just Delivery In Saigon - Fresh cream cake and order-to-make from famous cake factory locally - We can send this style of cakes to all provinces in Vietnam but it could be 80 - 90% the same with product displayed in the picture if delivery outside Saigon. - Please order at least 1 days before in advance. - You can choose any cakes for any occasion and customize your own message (short) or words on the cake. - All cakes will be delivered in a cake delivery box. Note: All items are available to be delivered within Vietnam only, cakes may differ from image show, it depends on availability. However, careful and professional attention will be given to every order to ensure that it is as similar as possible to the product displayed in the picture. We can not accept any responsibility or liability for...
Barbie cake Vietnam - #1 Just Delivery In Saigon - Fresh cream cake and order-to-make from famous cake factory locally...