Christmas Vietnam

Bánh Kem Noel 01
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 01 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 01 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
Bánh Kem Noel 02
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 02 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam,...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 02 - Bánh kem khúc cây - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh...
Bánh Kem Noel 04
$44.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 04 - Kích thước: 25cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 04 - Kích thước: 25cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
Bánh Kem Noel 05
$47.90
Bánh Kem Noel Việt Nam - 05 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được sản xuất bởi các hãng bánh có tiếng tại Việt Nam. - Chúng tôi có thể gửi mẫu bánh kem này về tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, nhưng mẫu bánh kem thường sẽ giống từ 80 - 90% nếu quý khách order đi các tỉnh ngoài Sài Gòn do nguyên liệu ngoài tỉnh không đầy đủ như trong Sài Gòn. - Vui lòng đặt hàng trước 1 ngày. - Quý khách có thể chọn loại bánh theo tuỳ theo dịp tặng và có thể ghi thêm lời nhắn trên bánh (không quá dài). - Tất cả các loại bánh khi được giao sẽ được bảo quản trong hộp.Ghi chú:Tất cả sản phẩm chỉ được order và giao hàng trong nước Việt Nam, trang trí bánh kem có...
Bánh Kem Noel Việt Nam - 05 - Kích thước: 30cm x 5cm  - Bánh mới hoàn toàn và được...
christmas-tree-01
$119.90
 Christmas Tree 01 : Including: A fresh christmas tree Roses Christmas decorating Additional material  Christmas Tree 01: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
 Christmas Tree 01 : Including: A fresh christmas tree Roses Christmas decorating Additional material  Christmas Tree 01: Although we would never...
christmas-tree-02
$119.90
 Christmas Tree 02 : Including: A fresh christmas tree  Roses Christmas decorating Additional material Christmas Tree 02: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
 Christmas Tree 02 : Including: A fresh christmas tree  Roses Christmas decorating Additional material Christmas Tree 02: Although we would never...
christmas-tree-03
$109.90
Christmas Tree 03 : Including: A fresh christmas tree Fresh flowers Christmas decorating Additional material Christmas Tree 03: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Tree 03 : Including: A fresh christmas tree Fresh flowers Christmas decorating Additional material Christmas Tree 03: Although we would...
christmas-tree-04
$69.90
Vietnamese Christmas Tree 04 : Including: Fresh leaves Christmas decorating Additional material Christmas Tree 04: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Vietnamese Christmas Tree 04 : Including: Fresh leaves Christmas decorating Additional material Christmas Tree 04: Although we would never want to...
christmas-tree-05
$99.90
Christmas Tree 05 : Including: A fresh christmas tree White carnation Daisy Christmas decorating Additional material Christmas Tree 05: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Tree 05 : Including: A fresh christmas tree White carnation Daisy Christmas decorating Additional material Christmas Tree 05: Although we...
christmas-tree-06
$89.90
 Christmas Tree 06 : Including: Red roses Daisy Christmas decorating Additional material Christmas Tree 06: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
 Christmas Tree 06 : Including: Red roses Daisy Christmas decorating Additional material Christmas Tree 06: Although we would never want to...
christmas-flowers-01
$99.90
Christmas Flowers 01 : Including: Red roses Additional materials 2 box of 16 chocolate pieces by Ferrero Rocher Imported product from Italy.  Christmas Flowers 01: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 01 : Including: Red roses Additional materials 2 box of 16 chocolate pieces by Ferrero Rocher Imported product...
christmas-flowers-02
$64.90
Vietnamese Christmas Flowers 02 : Including: 6 red roses + 6 pink roses A Teddy bear A  bottle of Coca Cola 8.5 FL oz from USA Vietnamese Christmas Flowers 02: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Vietnamese Christmas Flowers 02 : Including: 6 red roses + 6 pink roses A Teddy bear A  bottle of Coca...
christmas-flowers-03
$59.90
Christmas Flowers 03 : Including: Red roses Heart-shaped box Additional materials Christmas Flowers 03: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers. SHARE ON
Christmas Flowers 03 : Including: Red roses Heart-shaped box Additional materials Christmas Flowers 03: Although we would never want to...
christmas-flowers-04
$79.90
Christmas Flowers 04 : Including: Red and white roses Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 04: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 04 : Including: Red and white roses Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 04: Although we would never...
christmas-flowers-05
$62.90
 Christmas Flowers 05 : Including: Red roses Additional material Christmas decoration Christmas Flowers 05: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers. SHARE ON
 Christmas Flowers 05 : Including: Red roses Additional material Christmas decoration Christmas Flowers 05: Although we would never want to...
christmas-flowers-06
$69.90
Christmas Flowers 06 : Including: Red roses Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 06: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 06 : Including: Red roses Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 06: Although we would never want to...
christmas-roses-29
$69.90
Christmas Flowers 07 : Including: Red roses Happy flowers Additional materials Christmas Flowers 07: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 07 : Including: Red roses Happy flowers Additional materials Christmas Flowers 07: Although we would never want to...
christmas-flowers-08
$59.90
Christmas Flowers 08 : Including: Red and white carnations Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 08: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 08 : Including: Red and white carnations Additional materials Christmas decorating Christmas Flowers 08: Although we would never...
christmas-flowers-09
$69.90
Christmas Flowers 09 : Including: Red roses Additional materials Baby breaths flowers Christmas Flowers 09: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 09 : Including: Red roses Additional materials Baby breaths flowers Christmas Flowers 09: Although we would never want...
christmas-flowers-10
$69.90
Christmas Flowers 10 : Including: Red roses Additional materials Christmas Flowers 10: Although we would never want to exercise substitution policy but this may be needed to ensure on time delivery and in some occasions without prior consulting with the sender for faster delivery ( in most cases the sender will be contacted).Due to seasonal changes and weather and availability, flowers and colors may vary and in this circumstances we will use flowers of equal or greater value to satisfy our customers.
Christmas Flowers 10 : Including: Red roses Additional materials Christmas Flowers 10: Although we would never want to exercise substitution policy...